Uffizi dal stedi civil

Uffizi dal stedi civil Malögia

Per Schlarigna es respunsabel l’Uffizi dal stedi civil Malögia. L’Uffizi dal stedi civil Malögia cumpiglia las vschinaunchas Bergiaglia, Bever, Schlarigna, La Punt Chamues-ch, Madulain, Puntraschigna, Samedan, S-chanf, Segl, Silvaplauna, San Murezzan e Zuoz. Las incumbenzas principelas sun las autentificaziuns dal stedi civil i’ls cas seguaints:

  • Naschentscha
  • Arcugnuschentscha
  • Marida
  • Mortori
  • Declaraziun dal nom
  • Postaziun da documaints (our dal register da famiglias e singuls)

L’uffizi dal stedi civil as rechatta illa chesa cumünela a San Murezzan sül plaun terrain. Termin per plaschair sün preavis.

Contact

Uffizi stedi civil Malögia
Via Maistra 12
CH-7500 San Murezzan
T +41 81 836 30 80
F +41 81 836 30 82
za@regio-maloja.ch
www.gemeinde-stmoritz.ch

A+
A-