Protokolle Gemeindeversammlung

Gemeindeversammlung Nr. 2/2020

Protokoll der Gemeindeversammlung Nr. 2/2020 vom Montag, 5. Oktober 2020

Gemeindeversammlung Nr. 1/2020

Protokoll der Gemeindeversammlung Nr. 1/2020 vom Montag, 24. August 2020

Gemeindeversammlung Nr. 4/2019

Protokoll der Gemeindeversammlung Nr. 4/2019 vom Montag, 9. Dezember 2019

Gemeindeversammlung Nr. 3/2019

Protokoll der Gemeindeversammlung Nr. 3/2019 vom Montag, 26. August 2019

Gemeindeversammlung Nr. 2/2019

Protokoll der Gemeindeversammlung Nr. 2/2019 vom Montag, 1. Juli 2019

Gemeindeversammlung Nr. 1/2019

Protokoll der Gemeindeversammlung Nr. 1/2019 vom Montag, 15. April 2019

Gemeindeversammlung Nr. 3/2018

Protokoll der Gemeindeversammlung Nr. 3/2018 vom Montag, 10. Dezember 2018

Gemeindeversammlung Nr. 2/2018

Protokoll der Gemeindeversammlung Nr. 2/2018 vom Montag, 11. Juni 2018

Gemeindeversammlung Nr. 1/2018

Protokoll der Gemeindeversammlung Nr. 1/2018 vom Montag, 16. April 2018

A+
A-